Řešené projekty

Projekty do jejichž vývoje se firma Ing. Marek Šantavý zapojila:

IT

 • NAS
  • Konfigurace a nasazení SOHO NAS QNAP
 • MikroTik
  • VPN
  • IPsec
  • Konfigurace firewall
  • Konzultace a návrh síťového řešení

B&R (Bernecker + Reiner) - PLC

 • B&R Power panel PP65
  • Správce souborů na lokálním a USB flash disku
  • Parsování výrobních předpisů ze souborů *.CSV
 • TCP/IP komunikace
  • Přenos měřených, vypočtených dat
   • Mezi systémy B&R a National Instruments
   • Se servery pro sběr a vyhodnocení dat
 • RS232 komunikace
  • Komunikace výrobních předpisů do systému Siemens

National Instruments

 • Letecký průmysl
  • Datový logger pro sběrnice RS422, Ethernet
  • Parsování paketů zákaznického komunikačního protokolu
  • Post-processing log souborů
 • Biomedicína
  • Datalogger – měření vitálních funkcí pacienta s vizualizací měřených dat. Vyhodnocování měřených parametrů a ukládání dat do souborů.
  • Analytická stanice – podrobná analýza měřených dat s trendovými křivkami a extrakcí parametrů.
  • Prototypování medicínského přístroje – návrh HW/SW architektury pro medicínský přístroj. Vývoj algoritmů pro jednotlivé fáze prototypování, výsledný přístroj.
  • Design grafického uživatelského rozhraní.
 • Automobilový průmysl
  • Nadstavby protokolů TCP/IP, OPC pro přenosy měřených a vypočtených dat
  • Vizualizace dat a design grafického uživatelského prostředí
  • Výpočty nad měřenými dat pro vyhodnocení měření
 • Zkušenosti s tvorbou aplikací pro
  • Windows
  • Real-time systém
  • FPGA